Miljøprojekt, 1268, 2009

NO2 virkemiddelkatalog

28-10-2009

NO2-Virkemiddelkatalog indeholder en analyse af en række virkemidlers potentiale for at reducere kvælstofdioxid (NO2). Kataloget indgår som baggrundsmateriale for regeringen videre arbejde med at nedbringe luftforureningen. Baggrunden er problemer med at overholde grænseværdien for kvælstofdioxid (NO2) i de større danske byer og især i København. Grænseværdien er som årsmiddelværdi 40 µg/m³ i 2010. Indtil 2010 må denne værdi godt overskrides, men kun inden for en såkaldt tolerancemargin.

Læs publikation