Miljøprojekt, 1299, 2009

Emballageforsyningen i Danmark 2007

21-10-2009

Mængden af ny emballage på det danske marked i 2007 er opgjort til 979.000 tons svarende til, at hver dansker bruger 179 kg emballage pr. år. Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 10 år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (54%). Plastemballage udgør 20%, glasemballage udgør 11%, træemballage udgør 11% og metalemballagen udgør 5% af den samlede mængde. Cirka halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne.

Læs publikation