Miljøprojekt, 1306, 2009

Dermal absorption af bekæmpelsesmidler - Evaluering af årsager til variation samt forebyggelsesmuligheder

29-10-2009

Udsættelse for bekæmpelsesmidler sker såvel erhvervsmæssigt som privat, oftest under blanding, udbringning, eller når planter håndteres umiddelbart efter behandling med bekæmpelsesmidler. Den dominerende eksponeringsvej for bekæmpelsesmidler er via huden. Rapporten indeholder information om risici ved brugen af bekæmpelsesmidler, forhold af betydning for den enkeltes hudabsorption, vigtigheden af at bruge egnede personlige værnemidler, samt bud på indsatsområder i forhold til lovgivning/regulering.

Læs publikation