Miljøprojekt nr. 1305, 2009

Analyse af danske styrkepositioner inden for teknologier, der kan føre til substitution af kemikalier

23-10-2009

Rapporten kortlægger danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier. På baggrund af en screening af de seneste års substitutionstiltag i udvalgte brancher, peger rapporten på 5 produktområder, der kunne repræsentere en dansk styrkeposition: Enzymer og mikroorganismekulturer, brændselsceller som alternativer til bly i batterier, alternative midler til køle- og varmetransmission, alternativer til biocidholdig maling og alternativer til hhv. phthalater og bly i PVC. De 5 områder er undersøgt nærmere for miljø og økonomisk potentiale, og der gives anbefalinger til forbedring af rammevilkårene for virksomhederne.

Læs publikation