Miljøprojekt, 1267, 2009

Vurdering af naturlig nedbrydning af tjærestoffer i grundvand. Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Ringe, Fyn

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

23-03-2009

På en fynsk lokalitet, der tidligere husede Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, findes som følge heraf en kraftig forurening med tjærestoffer i jord og grundvand. Der er foretaget en lang række undersøgelser og vurderinger af forureningsudbredelse, risiko og oprensningsmuligheder for denne lokalitet, og denne rapport sammenfatter litteraturstudie, undersøgelsesresultater og vurderinger med relation til transport og nedbrydning af forureningen.

Læs publikation