Miljøprojekt nr. 1262, 2009

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

24-03-2009

Den naturlige nedbrydning af PCE og nedbrydningsprodukter heraf i en 2,5 km lang og 70 m dyb fane i grundvandsmagasinet nedstrøms det tidligere centralrenseri i Rødekro er vurderet ved hjælp af isotopfraktionering for stabile kulstof- og chlorisotoper samt bestemmelse af specifikke nedbrydere såvel som ved traditionelle teknikker. Undersøgelsen har dokumenteret nedbrydning af såvel VC og cis-DCE som TCE og PCE i forureningsfanen. Anvendeligheden af metoderne under danske forhold er vurderet at være gode.

Læs publikation