Orientering fra Miljøstyrelsen, 2, 2009

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2009

31-03-2009

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2009 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskrives projektforslag for 2009. Bevillingen for 2009 er 5,6 mio. kr. Der planlægges i 2009 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter.

Se tillige Miljøprojekt nr. 1261, 2009:

Statusprojekt - Teknologiudvikling inden for afværgeforanstaltninger over for jord- og grundvandsforureninger i DanmarkLæs publikation