Sydfynske Ø-hav

Reservatfolder - nr. 78

16-03-2009

Sydfynske Øhav Vildtreservat er blandt de ca. 50 vildtreservater, der er oprettet eller udvidet siden år 2000. Det besluttede Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning, som trådte i kraft i 1994.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2007. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikationen