Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1, 2009

Redegørelse om jordforurening 2007

05-03-2009Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2007 til miljøministeren giver et overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31.12.2007, dvs. indsatsen i både den offentlige og private sektor. Redegørelsen indeholder bl.a. oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger.Læs publikation