Miljøprojekt, 1266, 2009

Optimering og dokumentation af biologisk renseanlæg på Østre Gasværk

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

09-03-2009Et biologisk renseanlæg på Østre Gasværk bruger en ny metode til on-site rensning af forurenet grundvandsandfilter via sandfilter med tilførsel af ren ilt. Resultaterne viser, at metoden effektivt fjerner BTEX’er, napthalener, phenoler, PAH’er samt delvis cyanid, og derved kan den anvendes ved tjære-, olie- og benzinforureninger.Læs publikation