Nibe og Gjøl Bredninger

Reservatfolder - nr. 64

16-03-2009

Bredningerne i den østlige del af Limfjorden er karakteristiske ved de lavvandede grunde og øer. På baggrund af områdets status som international betydningsfuld fuglelokalitet har området været udlagt som forsøgsreservat. Forsøget gav øget viden om trækkende vandfugles krav til rastepladsen. Det blev bevist at forstyrrende aktiviteter i området havde stor betydning for, hvor fuglene ville slå sig ned.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos  Naturstyrelsen – Thy  .

Læs publikation