Miljøprojekt, 1265, 2009

Funktionen af den reaktive væg på Vapokon grunden - 7 år efter etableringen

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

12-03-2009

På den forurenede Vapokon-grund i Søndersø på Fyn blev der i 1999 etableret en reaktiv barriere som led i afværgen af en kraftig jord- og grundvandsforurening. Denne rapport indeholder en undersøgelse af væggens tilstand og reaktivitet 7-8 år efter etableringen, udarbejdet på baggrund af borekerner udtaget af jernet i væggen. Desuden præsenteres resultater fra den fluxbaserede monitering af stoftransporten gennem den reaktive barriere.

 

Læs publikation