Dråby Vig

Reservatfolder - nr. 86

16-03-2009

Mod øst afgrænses Dråby vig af den godt to kilometer lange Buksør Odde. Strandengene i vigen er vigtige både som yngleområder for en række kystfugle og som rasteområde for store flokke af vadefugle samt ænder og gæs. Strandengene er dannet som følge af landhævningen efter stenalderen.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos  Naturstyrelsen – Thy .

Læs publikation