Environmental Project, 1269, 2009

Acceptance criteria in Denmark and the EU

02-03-2009

Abstract
In connection with an environmental and emergency-planning review of major hazard establishments in Denmark, the Danish Emergency Management Agency, the Agency for Spatial and Environmental Planning, and the Environmental Protection Agency decided to investigate the use of acceptance criteria for risk to third parties in other EU countries, and compare these with Danish criteria. Major hazard authorities need risk acceptance criteria that can be used in the following situations:

when auditing environmental permits for existing major hazard establishments,
when planning changes in land use (in municipal or local plans) close to existing major hazard establishments,
in connection with environmental impact assessment and environmental permit for expansion or changes to existing major hazard establishments, and
when establishing new major hazard establishments.

Abstract in Danish:
I forbindelse med miljø- og beredskabsbehandlingen af risikovirksomheder i Danmark har Beredskabsstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen fundet det relevant at undersøge anvendelsen af acceptkriterier for risiko for tredjepart i de øvrige EU-lande og foretage en sammenligning med Danmark. Risikomyndigheder har behov for risikoacceptkriterier som kan anvendes i følgende situationer:

I forbindelse med revision af miljøgodkendelse af eksisterende risikovirksomheder;
i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen at vurdere og om nødvendigt ændre arealanvendelser i nærheden af eksisterende risikovirksomheder;
i forbindelse med VVM-behandling og miljøgodkendelse af udvidelser og ændringer af eksisterende risikovirksomheder og
i forbindelse med etablering af nye risikovirksomheder.

Læs publikation