Miljøprojekt, 1287, 2009

Håndtering af lettere forurenet jord

25-05-2009Rapporten er en videreførelse af to tidligere projekter om håndtering af lettere forurenet jord. Det er vurderet, at Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for en lang række lav-mobile forureningsstoffer kan anvendes som grænseværdier ved fri genanvendelse af jorden i bygge- og anlægsarbejder. Miljøstyrelsens afskæringskriterier kan anvendes som grænseværdier, forudsat at genanvendelsesprojekterne har en maksimal størrelse på 3m x 3m x 3m. Som et alternativ til at bruge grænseværdier, der er baseret på faststofindhold af forureningsstoffer, er der opstillet grænseværdier for stofudvaskning. Desuden er mulighederne for genanvendelse af kategori 2-jord med underliggende membran undersøgt.Læs publikation