Miljøprojekt, 1285, 2009

Håndtering af lettere forurenet jord - Fase 1

25-05-2009Der er gennemført en undersøgelse af, om grænseværdier for forureningsindholdet i lettere forurenet jord kan sikre, at der ikke sker en uacceptabel nedsivning til grundvandet, når jorden genanvendes. Sammenhængende bestemmelser af faststofindhold og udvaskningsegenskaber for en stor mængde jordprøver er vurderet. Rapporten anbefaler, at genanvendelsesprojekter med lettere forurenet jord ikke overskrider dimensionerne 1m x 100m x 100m, medmindre udvaskningen fra den konkrete jord er kontrolleret ved en udvaskningstest. Rapporten anbefaler, at der tilvejebringes et forbedret datamateriale om lettere forurenet jord.Læs publikation