Miljøprojekt, 1283, 2009

Fytoremediering - Danske forsøgsoprensninger og international litteraturgennemgang

14-05-2009I feltforsøg med fytoremediering blev forureningsmassen af olieprodukter og andre organiske forureninger reduceret som et resultat af beplantning med pil og poppel. Nedbrydningen skete for langsomt til at metoden kan anbefales som afværgeteknologi. Metoden, der ligner dyrkning af biobrændsel, har også en stabiliserende effekt på jordforureninger. Derfor viser forsøgene, at pil og poppel kan anvendes til fytostabilisering, og samtidig kan CO2-neutral brændsel dyrkes på de forurenede arealer.Læs publikation