Miljøprojekt, 1289, 2009

Forberedelser til REACH og udvikling af relevant kompetence inden for tekstilindustrien

06-05-2009

Formålet har været at forberede tekstilvirksomheder til kravene under REACH gennem dialog med rådgivere, arbejde med råvarer (kemiske produkter) og deres indhold af forskellige kemikalier og deres iboende egenskaber. Virksomhederne har fået viden om, hvad REACH betyder for deres virksomhed, og hvor de kan finde oplysninger. Virksomhederne har fået taget hul på forberedelserne - herunder et overblik over hvordan de forskellige kemikalier er omfattet af REACH, hvordan fremtidig levering sikres, hvordan de nye krav opfyldes mest smidigt og hvilke forpligtelser, de har med hensyn til kommunikation op og ned i leverandørkæden. Projektets resultater kan bruges af tilsvarende virksomheder.

Læs publikation