Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4, 2009

Opfølgning på implementering af den ny metode til analyse for olie i jord

18-06-2009I 2008 blev Reflab metode 4 indført til analyse af olie i jord, som erstatning for VKI-metoden, som bl.a. har en utilfredsstillende præcision. Reflab metode 4 giver imidlertid højere indhold af olie end forventet ud fra resultaterne fra den VKI-metoden. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om korrektionsfaktoren mellem de to metoder kan justeres. Konklusionen er, at det primært er muldholdige jordprøver, der giver højere olieindhold med den nye metode. Men at det er ikke muligt at fastsætte én korrektionsfaktor for både lave og høje indhold af kulbrinter. Der er tre alternativer for valg af metode til bestemmelse af olie i jord. Reflab metode 4, VKI-metoden eller bestemmelse af enkelt stoffer.Læs publikation