Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3, 2009

Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen

16-06-2009Projektet har belyst mulighederne for at fortsætte og videreudvikle det frivillige dialogbaserede miljøsamarbejde mellem de regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og de nye tilsynsstrukturer efter kommunalreformen.Læs publikation