Miljøprojekt, 1297, 2009

Kommunikation som styringsmiddel til affaldsforebyggelse i husholdninger

06-07-2009Miljøstyrelsen har ønsket at kortlægge barrierer og muligheder ved brug af kommunikation som styringsmiddel til affaldsforebyggelse i husholdningerne. Følgende fokusområder er blevet kortlagt: - Affaldsfraktioner og affaldsforebyggelse - Argumenter og dokumentation for affaldsforebyggelse - Kortlægning af mulige veje til affaldsforebyggelse - Barrierer for affaldsforebyggelse – og veje til at overvinde barriererne - Målgrupper og affaldsforebyggelse I denne rapport beskrives kortlægningens resultater.Læs publikation