Miljøprojekt, 1294, 2009

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler

02-07-2009Der har de seneste år været iværksat flere pilot- og fuldskalaoprensninger med anaerob reduktiv deklorering i moræneler. Oprensning i lavpermeable aflejringer er kompliceret, da spredningen af elektrondonor og bakterier, og dermed kontakten med forureningen, er begrænset af den lave permeabilitet. I dette projekt er eksisterende viden og erfaringer med in situ anaerob deklorering i moræneler i Danmark indsamlet.Læs publikation