Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 126, 2009

Effekter af pyrethroidet lambda-cyhalothrin på biologisk struktur funktion og rekolonisering i vandløb

21-07-2009

Pyrethroidet lambda-cyhalothrin medførte i kortvarige pulse med 0,5 og 5,0 mikrogram/l betydelig overdødelighed, samt efterfølgende nedsat aktivitet og fødeoptagelse hos vandløbssmådyr under laboratorieforhold. Det samme skete, hvis dyrenes føde i stedet blev udsat for en 5,0 mikrogram/l pyrethroidpuls. Også smådyrssamfund i kunstige vandløb blev markant reduceret i antal og diversitet ved pulspåvirkning med 5,0 mikrogram/l, uden at disse samfund blev fuldt retableret i løbet af 30 dage. En sådan retablering vil tage måneder, og i særligt uheldige tilfælde endda mange år.

Læs publikation