Miljøprojekt 1261, 2009

Statusprojekt

10-02-2009Med denne rapport gøres status for den generelle udvikling inden for rensnings- og afværgeteknikker som ved udgangen af 2007 er afprøvet i Danmark. Rapporten tager primært udgangspunkt i aktiviteterne under Teknologiprogrammet, men der er ligeledes indhentet oplysninger vedrørende afværgeteknikker udviklet og/eller afprøvet i andet regi. Rapporten giver således en status over de væsentligste rensnings- og afværgeteknikker men udgør ikke en samlet liste over alle anvendelige teknikker.Læs publikation