Miljøprojekt, 1263, 2009

Punktkilder i relation til overfladevande og beskyttede naturområder

27-02-2009

I rapporten analyseres nuværende kortlagte lokaliteter i Danmark i forhold til forureningstyper og afstande til overfladevand og naturområder. Den geografiske udbredelse af omkring 22.000 kortlagte lokaliteter er knyttet til informationerne i ROKA-databasen. 39% af lokaliteterne ligger mindre end 100 m fra nærmeste overfladevand eller beskyttet naturtype, og 17% ligger mindre end 10 m. Der er ingen signifikant forskel på brancher eller forureningstyper.

Læs publikation