Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1998

Oprydning på forurenede lokaliteter - Hovedbind

27-02-2009

Vejledningen beskriver håndteringen af en forurenet lokalitet fra undersøgelsesfasen, gennem risikovurderingen og til der etableres foranstaltninger mod forureningen. Der er angivet afdampnings-, jordkvalitets- og grundvandskvalitetskriterier, forskellige afværgemetoder og standarddata. Vejledningen anviser også om projektering, rapportering og drift/kontrol ved afhjælpende foranstaltninger.

Læs publikation