Natur og Miljø 2009

21-12-2009Vi har brug for miljøteknologi, hvis vi vil sikre fortsat vækst, samtidig med at vi løser de miljø- og klimamæssige udfordringer. Kendte eksempler på miljøteknologi er vindmøller og solceller. Men miljøteknologi kan være mange ting: Toiletter, der sparer på vandet, avancerede computermodeller, der styrer og optimerer komplicerede produktionsprocesser eller nye stoffer, der kan træde i stedet for farlige kemikalier. Pjecen giver eksempler på miljøteknologi inden for fem områder: Vand, luft, affald, kemikalier og byer. Og fortæller om perspektiverne i miljøteknologi - i Danmark og i verden.Læs publikation