Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 105, 2009

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af produkter til indvendig bilpleje

21-12-2009Miljøstyrelsen har fået kortlagt indholdsstofferne i en række produkter til indvendig bilpleje. Herudover er en del produkter udvalgt til nærmere kemisk analyse samt en vurdering af mulige sundhedseffekter ved brug af produkterne. Eksponeringsberegningerne for indånding af de kemiske stoffer i produkterne, viser, at der ikke nogen sundhedsmæssig risiko ved normal anvendelse af de analyserede produkter til indvendig bilpleje. Man skal bruge produkterne i dobbelt mængde og hyppigere end hver 14. dag før der på længere sigt kan være en risiko. Eksponeringsberegningerne for hudkontakt viser, at selvom produkterne til indvendig bilpleje påføres uden brug af handsker, så vil der ikke være nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med brug af de analyserede produkter, så længe man vasker hænder efter brug eller ikke anvender indvendige bilplejemidler hyppigere end hver 14. dag.Læs publikation