Miljøprojekt, 1310, 2009

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

18-12-2009Erfaringsopsamlingen viser, at koncentrationerne i poreluften falder markant, især de første 2 år, hvorefter der sker en generel stabilisering på lavt niveau. TVOC er den primære risikokomponent. For benzen og C9/C10-aromater er koncentrationerne under 100 x afdampningskriteriet efter 1 år. 6 mdr. efter olieskaden vil der generelt ikke være risiko for en uacceptabel påvirkning af indeklimaet, hvis forureningen ligger 1 meter under betongulv, og hvis forureningen også er moderat, er koncentrationerne max 8 x afdampningskriteriet efter 1 år.Læs publikation