Environmental Project, No. 1308, 2009

Environmental Screening and Evaluation of Energy-using Products (EuP) Final Report

07-12-2009

This Memorandum is part of the project “Teknisk bistand til udarbejdelse af miljømæssige vurderinger vedrørende energiforbrugende produkter (EUP) i forbindelse med fastlæggelse af internationale krav for energieffektivitet og miljømæssigt mindst belastende design for 11+9 produkter samt indspil til i EU kommissionens gennemførelsesforanstaltninger”. The project is performed for the Danish Environmental Protection Agency. The work has been undertaken by Marianne Wesnæs and Bo Weidema from 2.-0 LCA consultants, Jesper Thestrup from In-JeT ApS and Prof. Arne Remmen from Aalborg University. The conclusions in this memorandum do not necessarily represent the views of the EPA.

Læs publikation