Miljøprojekt, 1279, 2009

Udvikling af demonstrations- og modulopbygget vandkøleaggregat med NH3 som kølemiddel

02-04-2009

Projektets formål var at finde frem til et modulopbygget aggregat, som benytter et naturligt kølemiddel (ammoniak), der kan benyttes til udskiftning af eksisterende HCFC- og CFC-anlæg. Det er i projektet lykkedes at konstruere en prototype med NH3 som kølemiddel, der, såfremt de kommercielle forudsætninger (billigere komponenter) er til stede, med visse tekniske justeringer kan sættes i en egentlig serieproduktion. Behovet for service, der er sammenligneligt med det kendte fra HFC- anlæggene, er nået, da det udviklede oliehåndterings- og retursystem fungerer efter hensigten.

Læs publikation