Orientering fra Miljøstyrelsen, 1, 2009

Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger

01-04-2009

Forekomsten af PCB i danske bygninger er undersøgt. Restmængden af PCB i fuger er estimeret, og der er foretaget en sundhedsmæssig vurdering af PCB i jord, støv og indeluft.

Læs publikation