Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2, 2009

Renholdelse af havbrugsnet

02-04-2009

Der er afprøvet et alternativ til den traditionelle kobberimprægnering af havbrugsnet. Net Coating er en plastagtig coating, der skulle reducere mulighederne for at begroningen kan sidde fast og give dykkere mulighed for at spule nettene rene i vandet. Der er afprøvet 19 net fordelt på fem lokaliteter i Danmark. Net Coating kan ikke leve op til de krav, havbrugene stiller til en imprægnering, da den ikke afviser begroning godt nok. Den er derfor ikke et alternativ til den traditionelle imprægnering, der bliver brugt.

Læs publikation