Årsrapport for Regnskabsåret 2008

15-04-2009

Årsrapporten giver en vurdering af Miljøstyrelsens faglige resultater i 2008, hvor den samlede målopfyldelse har været tilfredsstillende.
Også på det økonomiske område er Miljøstyrelsen kommet ud med et tilfredsstillende resultat med et overskud på 12,3 mio. kr. fordelt med 6,9 mio. kr. i løn og resten i drift.

Læs publikation