Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 97, 2008

Kortlægning og sundhedsvurdering af indholdsstoffer i lamineringsmaterialer anvendt i børneinstitutioner

15-09-2008

Der er foretaget en kortlægning af markedet for lamineringsmaterialer. Ud fra kortlægningen blev 10 lamineringsmaterialer udvalgt til analyse for at identificere, hvilke kemiske stoffer produkterne er lavet af, og hvilke stoffer der afgives under lamineringsprocessen. Resultaterne viste, at lamineringsmaterialerne til varmlaminering bestod af to typer af materialer; polyester (PET) i yderlaget og PE-EVA-copolymer i inderlaget. Et undersøgt produkt, som anvendes til koldlaminering består af polypropylen (PP) i yderlaget og acrylklæber i inderlaget. Ud fra resultaterne af analyserne af indholdet af kemiske stoffer i lamineringsmaterialerne blev der udvalgt 4 lamineringsfolier til forskellige eksponeringsscenarier. Oral og dermal eksponering blev foretaget ved at eksponere et stykke lamineret materiale med hhv. kunstigt spyt og sved, og efterfølgende analysere for indholdet af organiske stoffer, som er migreret fra laminatet. Eksponering ved inhalation blev foretaget ved, at der blev lamineret 10 ark og samtidig målt afgivelse af flygtige organiske stoffer. Omstændighederne ved målingerne blev tilpasset, så de målte parametre kunne bruges til beregning af eksponeringen af et barn på 1½ år. Det forudsættes, at de færdiglaminerede emner kan blive opfattet som legetøj og blive brugt på den måde. Risikovurderingerne viste, at de undersøgte lamineringsmaterialer ikke er sundhedsmæssigt betænkelige som legetøj, da analyserne viste meget lave indhold og frigivelse af sundhedsskadelige kemikalier.

Læs publikation