Kortlægning af 10 m randzoner langs målsatte og ikke målsatte vandløb og søer over 100 m2 i Danmark

05-09-2008

Rapporten omhandler en landsdækkende kortlægning af arealanvendelsen i randzonerne langs vandløb og søer i 2004 og 2006. Arealanvendelsen langs alle vandløb og større søer er vurderet i forhold til, om de var dyrket eller udyrket. Langs målsatte søer og vandløb er endvidere vurderet, om de var sprøjtet eller usprøjtet. Kortlægningen indgår i midtvejs- evalueringen af Vandmiljøplan III samt evaluering af Pesticidplan 2004-2009, til vurdering af om målene i planerne nås. Analysen viser, at der fra 2004-2009 ikke er sket en mærkbar udvikling i arealanvendelsen i randzonerne.

Læs mere om selve publikationen
Læs pressemeddelelse på Fødevareministeriets hjemmeside (link er ikke aktivt længere)