Miljøprojekt fra Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen, 1248, 2008

Indikator for pesticiders belastning af naturen

18-09-2008

Danmarks Miljøundersøgelser, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Fødevareøkonomisk Institut har for Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen udarbejdet en analyse af mulige alternative pesticidindikatorer som supplement eller alternativ til behandlingshyppighed. Denne rapport foreslår en ny landsdækkende indikator (PestNaB), der beskriver relevante pesticidpåvirkninger på naturens dyr og planter ud fra eksisterende data, samt national og international viden. Kun landbrugets brug af pesticider er inddraget, men udvidelse er mulig til anden brug af pesticider i friland. PestNaB kan beregne tidslig udvikling, samt opfyldelse af målsætninger med inddragelse af tiltag, som kan nedbringe påvirkningen af naturen, hvilket vises i rapporten gennem konkrete gennemregninger.

Læs publikation