Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen, 1247, 2008

Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004-09

18-09-2008

Evalueringen af Pesticidplan 2004–09 er gennemført i samarbejde med institutioner, der har haft ansvaret for dens gennemførelse. Rambøll Management har foretaget evalueringen på basis af delevalueringer, der er udarbejdet af disse. De fleste virkemidler gennemføres planmæssigt, men målopfyldelsen vurderes usikker og utilfredsstillende. Dette paradoks forklares primært med upræcise mål og indikatorer, en manglende sammenhæng i valg af virkemidler, og stor brug af virkemidler, der ikke kan forventes at have effekt i planperioden.

Læs publikation