Arbejdsrapport nr. 9, 2008

Det grønne pesticidregnskab

18-09-2008

I projektet er der udviklet et internetværktøj til beregning af det grønne pesticidregnskab (GPR). Et GPR viser behandlingsindekset på afgrødeniveau for den enkelte bedrift og sammenstiller dette med det gennemsnitlige forbrug på landsplan samt måltallet for behandlingsindekset. Landmændenes holdning til værdien af GPR samt en eventuel offentliggørelse af GPR er afdækket via en spørgeskemaundersøgelse. Med GPR er det muligt at udpege bedrifter med et pesticidforbrug væsentligt over måltal og landsgennemsnit.

Læs publikation