Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7, 2008

Beslutningsstøttesystem til reduktion af pesticidforbrug

18-09-2008

Som følge af kraftige angreb af den bladlusoverførte virussygdom havrerødsot i 2007, blev der i efteråret 2007 registreret angreb af bladlus i hhv. vinterbyg- og vinterhvedemarker, med henblik på opbygning af et beslutningsstøttesystem til at målrette landmændenes bladlusbekæmpelse i efteråret. Projektet viser, at varsling er en væsentlig del af landmændenes beslutningsgrundlag, men at beslutningen desuden baseres på en lang række andre faktorer.

Læs publikation