Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 8, 2008

Acceptkriterier i Danmark og EU

16-09-2008

I forbindelse med miljø- og beredskabsbehandlingen af risikovirksomheder i Danmark har Beredskabsstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen fundet det relevant at undersøge anvendelsen af acceptkriterier for risiko for tredjepart i de øvrige EU-lande og foretage en sammenligning med Danmark. Risikomyndigheder har behov for risikoacceptkriterier som kan anvendes i følgende situationer:

  • I forbindelse med revision af miljøgodkendelse af eksisterende risikovirksomheder;
  • i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen at vurdere og om nødvendigt ændre arealanvendelser i nærheden af eksisterende risikovirksomheder;
  • i forbindelse med VVM-behandling og miljøgodkendelse af udvidelser og ændringer af eksisterende risikovirksomheder og
  • i forbindelse med etablering af nye risikovirksomheder.
Læs publikation