Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 118, 2008

Udvaskning af glyphosat ved juletræsproduktion på lerjord

16-10-2008

Hovedformålet med projektet var at undersøge, om der var særlige forhold ved juletræsdyrkning der ændrede risikoen for udvaskning af sprøjtemiddelet glyphosat og AMPA. Projektets blev udført maj 2004 til oktober 2006. I forsøget blev en juletræskultur af Normansgran (Abies nordmanniana) etableret på to forsøgsfelter på en mark i Slæggerup. Marken var en lerjord hvor der tidligere var dyrket almindelige landbrugsafgrøder med årlig omdrift.
Projektets resultater viste:
- I drænvand blev der konstateret enkelte hændelser med udvaskning af glyphosat som AMPA.
- I jorden blev der påvist restkoncentrationer af AMPA og glyphosat.
- Træernes kvalitet blev påvirket af begge behandlingsformer.
- Traditionel sprøjtemiddelbaseret behandling gav en bedre kvalitet end den alternative, primært mekanisk baserede ukrudtsbehandling
- Den mekanisk baserede behandlingsform kunne anvendes til juletræsdyrkning på lerjorde, men behandlingen forventes at forlænge dyrkningen med et vækstår.
- Øget omdriftstid samt nedsat højdevækst og nålekvalitet i.f.t. traditionelt dyrkede træer indikerede at øgede driftsomkostninger kan forventes, når sprøjtemiddelanvendelsen reduceres
Selv om der blev fundet sprøjtemiddel og nedbrydningsprodukt i drænvandet var der ikke noget der tydede på at øget opmærksomhed er påkrævet set i forhold til anvendelser af glyphosat til landbrugsafgrøder i årlig omdrift. Denne konklusion bygger på de fundne koncentrationer i drænvandet, som i alle tilfælde lå under 0,1µg/l. Dynamikken i drænudvaskningen og de beregnede mængder, der udvaskedes var heller ikke væsentligt forskellige fra undersøgelser udført i almindelig landbrugsanvendelser.
I projektet blev der og fundet puljer af glyphosat og AMPA som var bundet i jorden. Inden for projektets tidsramme var der udsving i de koncentrationer der blev fundet, og undersøgelsen viste, at der er uafklarede forhold omkring dannelse og dynamik i sådanne sprøjtemiddelpuljer i jorden. Eksempelvis kan det tænkes at en del af stofferne frigøres senere i træernes vækstperiode, når juletræerne får jordens surhedsgrad til at stige. Men når der sammenlignes med andre forsøg tyder det på at denne puljeproblematik generelt knytter sig til sprøjtemidlerne og jordens egenskaber, og ikke specifikt til juletræsdyrkning.

Læs publikation