Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 120, 2008

Omfang og effekt af herbicidafdrift til læhegn

03-10-2008

Projektet "Vurdering af omfang og effekt af afdrift af ukrudtsmidler til danske læhegn eksemplificeret ved metsulfuron" har via praksisnære eksperimenter demonstreret, at bærproduktionen i danske læhegn er følsom over for afdrift af ukrudtsmidlet Ally (og dermed sandsynligvis også andre ukrudtsmidler) fra marksprøjtninger. Samtidig viser modelberegninger, at valget af dysetype samt meteorologiske forhold og dermed sprøjtetidspunkt på dagen har større betydning for størrelsen af afdriften og dermed effekten på bærproduktionen end afstanden mellem sprøjte og hegn.

Publikationen blev offentliggjort den 3. oktober. 2008. Efterfølgende er der i kapitel 5 foretaget små rettelser i teksten, der dels havde til formål at gøre teksten mere klar, samtidig er slåfejl o.lign. tilrettet. Den tilrettede publikation er gen-offentliggjort på mst.dk den 9. december 2008.

Læs publikation