Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 98, 2008

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af mulige sundhedsskadelige komponenter i spraymidler til tekstilimprægnering

16-10-2008

I Danmark og andre lande i EU har der været en række meget alvorlige forgiftningstilfælde efter brug af tekstilimprægneringsmidler. I projektet er der lavet litteraturgennemgang og informationssøgning om forgiftningstilfældene. Der er udført kemiske analyser af indholdsstoffer og partikelstørrelse af de dannede aerosoler på en række tekstilimprægneringsmidler. Derudover er der lavet sundhedsmæssig vurdering af en række udvalgte stoffer og produkter. Det har ikke været muligt entydigt at identificere hvilke stoffer som kan være skyld i de alvorlige forgiftningstilfælde.

Læs publikation