Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 99, 2008

Kortlægning og miljø- og sundhedsmæssig vurdering af fluorforbindelser i imprægnerede produkter og imprægneringsmidler

01-10-2008

Rapporten indeholder en kortlægning af brugen af polyfluorforbindelser i forbrugerprodukter, fortrinsvis til imprægnering, i Danmark samt en opdatering af den miljø- og sundhedsmæssig vurdering af denne store gruppe af stoffer, der blev foretaget i 2005.

Læs publikation