Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 100, 2008

Kortlægning, emissioner samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstgræs

02-10-2008

Rapporten indeholder en gennemgang af europæiske undersøgelser af de sundheds- og miljømæssige effekter af kunstgræsbaner samt resultatet af laboratorieundersøgelser foretaget på kunstgræsbaner, der anlægges i Danmark.  Resultaterne viser, at der ikke er sundhedsmæssige effekter af betydning, men at der kan forekomme miljømæssige effekter under de værst tænkelige forhold. Effekterne kan dog minimeres ved fx optimal dræning.

Læs publikation