Miljøprojekt, 1240, 2008

International NGO-indsats for bæredygtig produktion og forbrug

06-10-2008

Rapporten er en procesrapport fra projektet "International indsats" som Danmarks Naturfredningsforening har udført i samarbejde med Forbrugerrådet og europæiske NGO'er. Der er gennemført 5 delprojekter med det fælles formål at bidrage til mere miljøvenlig produktion og forbrug: 1) Integration af miljøhensyn i EU's erhvervspolitik, 2) Konference om EU's ny kemikalieregulering REACH, 3) WTO og miljømærkning, 4) International NGO-tænketank, og 5) International standardisering.

Læs publikation