Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 117, 2008

Forbedret mulighed for reduktion af fungicidforbruget i kartofler

27-10-2008

Projektet har arbejdet med kartoffelskimmelens biologi og muligheder for at kunne forudsige angreb af svampen. De biologiske modeller, som beskriver sammenhængen mellem angreb af kartoffelskimmel og vejrforhold er blevet forbedret og prognosen for luftens relative fugtighed er blevet mere præcis. Der er udviklet et beslutningsstøttesystem Blight Management (BM), som vurderer risiko for angreb af kartoffelskimmel på baggrund af de forskellige vejrbaserede prognoser. Undersøgelserne viser, at BM kan anvendes som et værktøj, der kan virke som støtte i beslutningsprocessen vedrørende bekæmpelse af kartoffelskimmel, men den vejrbaserede beslutningsstøttemodel kræver yderligere test og forbedring inden den kan tages i praktisk anvendelse. Resultater og erfaringerne fra projektet vil også kunne anvendes i arbejdet med udvikling af beslutningsstøtte for andre fugtighedselskende svampe i andre afgrøder.

Læs publikation