Orientering fra Miljøstyrelsen, 5, 2008

Bedste tilgængelige teknikker (BAT) til industrielle kølesystemer

03-10-2008

Orienteringen er en redigering af EU's BREF dokument om industriel køling, hvor kun forhold af relevans for dansk industriel køling er medtaget. Kun kølesystemer, der anvender vand eller luft direkte til køling og uden brug af deciderede kølemidler som ammoniak, halogenerede forbindelser, kulbrinter mm, er omfattet. Direkte kontaktkølesystemer, hvor emner, der skal køles, er i kontakt med kølemidlet (vand eller luft), er heller ikke omfattet. Orienteringens kap. 5 lister de tiltag, som anses for at være BAT.

Læs publikation