Miljøprojekt, 1253, 2008

Udvikling af standardiseret afprøvningsprocedure til dokumentation for BAT teknik i stalde -specielt luftrensning til landbrug

17-11-2008

Denne rapport undersøger behovet for standardiseret afprøvningsprocedurer for miljøtekniker til landbruget, idet der i Europa i dag er vidt forskellige procedurer for dokumentation af teknikkernes effektivitet, økonomi og sideeffekter og dermed også baggrunden for at vurdere, hvorvidt en teknik kan betegnes som BAT (Best Available Techniques).

Læs publikation